DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO XEHATUA
Sarrera Learning Bits, S.L. (hemendik aurrera, «Trataeraren erantzulea» edo «LB») datu pertsonalen babeserako sentsibilizatuta dago bereziki. Hori dela eta, bere egitura guztia egokitu du 2016/679 (EB) Araudia, Europako Parlamentuaren eta kontseiluarena, datu pertsonalak babesteko (hemendik aurrera, «RGPD») eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta eskubide digitalak bermatzekoa (hemendik aurrera, «LOPDGDD») betetzera.
  INFORMAZIO OROKORRA
Tratamenduaren arduradunaren datuak Izena: Learning Bits, S.L.

IFK: B-65569790.

Helbidea: Bartzelona, Sant Joan de la Salle kalea 37, 08022.

Datuen Babesaren Ordezkariarekin jar zaitezke harremanetan honako helbide honen bidez: [email protected]

Nazioarteko transferentziak LB-ek, eskatutako zerbitzuak emateko, bere datuen nazioarteko transferentziak egin behar ditu Europako Esparru Ekonomikotik kanpo dauden herrialdeetara, baldin eta horretarako egokitzapen erabakiren bat badago, edo bestela horretarako berme egokiak baditu, kontratu-klausulak esaterako.
Mantentze epea Datu pertsonalak bildu ziren helburuak indarrean dirauen bitartean mantenduko dira eta helburu hori bukatutakoan, datuak behar bezala blokeatuta gordeko dira, izandako harremanetik erator daitezkeen legezko erantzukizun posibleak artatzeko.
Eskubideak nola erabili Interesdunek sarbide, zuzentze, ezabatze, eramate eta mugatzeko edo aurka egiteko eskubideak erabil ditzakete, Erantzuleari posta-helbidera idatziz edo [email protected] helbide elektronikora mezu bat bidaliz, agiri identifikagarria txikituaz. Datuak Babesteko Espainiako Bulegoarekin harremanetan jar zaitezke (www.aepd.es) erreklamazioa aurkezteko, zure eskaerari behar bezala erantzun ez zaiola uste duzunean.
Informazio gehiago Informazio gehiago nahi baduzu honako pribatutasun-politika honi buruz, idatzi mezu bat hona: [email protected].
  1. Webgunearen kudeaketa
Helburua
 1. LB-ekin batzen zaituen kontratuzko edo negoziozko harremana mantentzea.
 2. Webguneko sarbidea eta erabilera kudeatzea, LB-ek kontratatuta dituen zerbitzuekin lotuta dauden web sistemako altak eta bajak.
 3. Gure webgunea, posta elektroniko korporatiboa eta honako sare sozialak kudeatu: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eta Instagram. Honakoak hartzen ditu barne:
  1. Iraulitako eta bildutako datuen tratamenduan, cookie analitiko eta publizitarioen bitartez eskuratutako datu estatistikoak barne.
  2. Igorritako kontsultak, iruzkinak, intzidentziak edo iradokizunak modu egokian artatu eta kudeatu.
  3. Interesdunekin harremana mantentzea eta komunikazioa kudeatzea.
 4. Webgune korporatiboan jasotako zerbitzua baloratzeko zure iritzia eman (https://science-bits.current_domain_value y https://math-bits.com) eta, dagokienean, hurrengo sare sozialetan sortutako profiletan: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eta Instagram.
 5. Webgunean eta eskainitako zerbitzuetan iruzurra prebenitzea, baita Interneteko abusuak ere.
 6. Robinson zerrenda eguneratua mantentzea, harremanetan jartzea ekiditea eskatzen duenarentzako.
 7. Lege-betebeharrak betetzea, arazoak ebaztea eta erabilera desegokia prebenitzea.
Legitimazioa Datu hauen trataera legitimatuta dago:
 1. Interesduna parte den kontratu bat betetzean edo aurrekontratuko neurriak aplikatzea eskatzen duenean 1 eta 2 helburuei dagokienez.
 2. 3 eta 4 helburuei dagokienez, afirmazio-ekintza baten bitartez, interesdunaren onarpena dagoenean. Beharrezko datu edo informazioa ez ematearen ondorioz, zure eskaera ez da kontuan izango. Baimena baliogabetzeko eskubidea daukazu, erretiratu aurreko baimenean oinarritutako trataeran eraginik izan gabe, [email protected] helbide elektronikora mezu bat bidaliz, baimena emandako helbururako zure datuen trataeraren aurka zaudela adieraziz.
 3. 5. helburuari dagokionez, trataeraren erantzuleak edo hirugarren batek, bilatzen dituen interes legitimoak asebetetzea. Interes hauek iruzurra eta zerbitzuen erabilera desegokia prebenitzean oinarritzen dira, beti ere interesdunaren datu pertsonala babesten dituzten oinarrizko eskubide eta askatasunen gainetik nagusitzen ez direnean.
 4. 6 eta 7 helburuei dagokienez, trataeraren erantzuleari lege-betebeharra betetzea aplikatu ahal zaio:
  1. 2016/679 Erregelamendua, Europako Parlamentu eta Kontseiluarena, 2017ko apirilaren 27koa, pertsona fisikoen datu pertsonalen trataera eta zirkulazio askearen babesari buruzkoa, 95/46/CE Zuzentaraua (Datuak babesteko erregelamendu orokorra) indargabetzen duena.
  2. 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuena
  3. 1889ko uztailaren 24ko Errege Dekretua, Kode Zibila argitaratzen duena.
Hartzaileak
 • Pribatutasun-politika honen helburu ezberdinetan deskribatutako zerbitzuen prestaziorako, LB-ek datu pertsonaletara sartzeko aukera emango die trataera enkarguaren kontratuaren bitartez, hurrengo zerbitzuen kudeaketaz arduratzen diren erakunde eta pertsonei: hosting; erabiltzaileen kudeaketa plataforma; mailing; plataformaren segurtasun enpresa; Webgunearen sostengurako enpresa; legezko; aholkularitza; merkaturatzea; eta auditoretza.
 • Era berean, arrazoi legal edo kontratuko beharrengatik aurreikusten da, zure datuak entitate hauei emango zaizkiela:
  1. Zerbitzuak emateko kontratuaren perfekzioagatik, zure datuak Zerga Administrazioari, Gizarte Segurantzari eta finantza-entitateei komunikatuko zaizkie.
  2. Formalki eskatzen bada, epaile, auzitegi eta ministerio fiskalari.
  3. Haien funtzioetan dihardutenean eskatzen dituzten segurtasun indar eta kidegoei.
  4. Testigantzak Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eta Instagram sare sozialetan sortutako profiletan ikusi ahalko dira eta baita Webgunean ere.
 • Azkenik, zure datu pertsonalak hirugarrenei komunikatu ahal izango zaizkie beti ere zure onespena ematen diguzunean.
  2. Curriculumaren kudeaketa
Helburua Jasotako lan eskaerak eta hautaketa prozesua kudeatzea, bai eta horiei buruzko komunikazioak egitea eta, hala badagokio, hautagaien poltsan sartzea, etorkizuneko prozesuetan hautagaitza kontuan hartzeko. Gainera, trataerak barne hartuko du parte-hartzaileak Learning Bits, S.L.-en bulegoetara joateko kudeaketa, aurrez aurreko elkarrizketa izanez gero.
Legitimazioa Afirmazio-ekintza baten bitartez, interesdunaren onarpena. Beharrezko datu edo informazioa ez ematearen ondorioz, zure curriculuma edo lan eskaera ez da kontuan izango. Interesdunak baimena baliogabetzeko eskubidea du, erretiratu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduan eraginik izan gabe, [email protected] helbide elektronikora mezu bat bidaliz, baimena emandako helbururako zure datuen trataeraren aurka zaudela adieraziz.
Hartzaileak Ez dago aurreikusita datuak lagatzea.

Hosting; erabiltzaileen kudeaketa plataforma; mailing; legezko; aholkularitza laboral eta fiskal; auditoretza; eta langileen hautaketa zerbitzuak mailegatzen dituztenek izango dute zure datuetara sarbidea.

  3. Promozio eta bezeroen kudeaketa
Helburua
 1. Zerbitzuak ematea eta bezeroarekin kontratuan ezarritako merkataritza-harremanak mantentzea. Kontratuaren xedapenak betetzeko eta zerbitzuak fakturatzeko eta kobratzeko beharrezkoak diren komunikazioak egitea barne hartzen ditu.
 2. Aurrekontuen eskaerak eta zerbitzuak kontratatzeko lehen harremanak izan dituzten bezerogaien datuak kudeatzea.
 3. Zorrak berreskuratzearekin lotutako tramiteak kudeatzea.
 4. Zerbitzuen prestazioen kontratuzko harremana mantentzen den interesdunei hasieran kontratatzen zituzten produktu edo zerbitzuen gaineko ekintza komertzial elektronikoak helaraztea.
 5. LB-ek emandako zerbitzuekin lotura duten merkataritza eta sustapen komunikazioak burutzea.
 6. LB-ek eskaintzen dituen zerbitzuak egiteko, hala nola eskaintzak, talde barneko komunikazioak burutzea.
Legitimazioa 1, 2 eta 3 helburuei dagokienez, interesduna parte den zerbitzuak emateko kontratu bat betetzea.

4. helburuari dagokionez, 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, informazioaren gizartearen eta merkataritza elektronikoaren Zerbitzuena. Ekintza komertzial elektronikoak produktu edo zerbitzuen gainekoak badira, zerbitzuak emateko kontratuzko harremana duten interesdun guztiekin hasieran kontratatu zirenen antzekoak izan daitezela.

5. helburuari dagokionez, afirmazio-ekintza baten bitartez, interesdunaren onarpena. Beharrezko datu edo informazioa ez ematearen ondorioz, zure eskaera ez da kontuan izango. Baimena baliogabetzeko eskubidea daukazu, erretiratu aurreko baimenean oinarritutako trataeran eraginik izan gabe, [email protected] helbide elektronikora mezu bat bidaliz, bena emandako helbururako zure datuen trataeraren aurka zaudela adieraziz.

6. helburuari dagokionez, LB-en interes legitimoa.

Hartzaileak Lege eta kontratu arrazoiengatik, datuak komunikatzea aurreikusten da: Zerga Administrazioari eta Gizarte Segurantzari; notario eta erregistratzaileei; taldeko enpresei: Learning Bits INC, Learning Bits Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; eta finantza-erakundeak. Beste alde batetik, hosting; erabiltzaileen kudeaketa plataforma; sarearen segurtasun; hezkuntzako; mailing; legezko; aholkularitza; merkaturatze eta auditoretza zerbitzuak mailegatzen dituztenek izango dute zure datuetara sarbidea. Diruzko, finantzazko edo kredituzko betebeharren bat betetzen ez bada, datuak berreskuratze enpresa bati eman ahal izango zaizkio.